Historie SBD Dyje

Počátky bytového družstevnictví na Břeclavsku sahají do období první republiky, kdy bylo ustanoveno Lidové bytové družstvo v Břeclavi. To se věnovalo především výstavbě rodinných domků, jak o tom dodnes svědčí ulice Sokolovská, Chodská a K. H. Máchy.

Dukelských hrdinů
Dukelských hrdinů
Dukelských hrdinů
Dukelských hrdinů
Slovácká
Slovácká
U Splavu
U Splavu
U Splavu
U Splavu
U Splavu
U Splavu
první republika
Počátky bytového družstevnictví na Břeclavsku

Počátky bytového družstevnictví na Břeclavsku sahají do období první republiky, kdy bylo ustanoveno Lidové bytové družstvo v Břeclavi. To se věnovalo především výstavbě rodinných domků, jak o tom dodnes svědčí ulice Sokolovská, Chodská a K. H. Máchy. Výsledkem činnosti tohoto bytového družstva jsou i tři činžovní domy na náměstí Petra Bezruče.

rok 1959
Zásadní změna v organizaci

K zásadní změně v organizaci bytového družstevnictví došlo v roce 1959 po vydání zákona č. 27/1959 Sb., o družstevní bytové výstavbě. Zpočátku vznikala v jednotlivých městech jak družstva občanů, tak i družstva při podnicích, které chtěli pomoci řešit bytové potřeby svých zaměstnanců. Léta následující po vydání tohoto zákona jsou proto charakteristická vznikem množství malých družstev, sdružujících členy na výstavbu jednoho nebo několika bytových domů. Přitom tato družstva byla alespoň zpočátku řízena členy volenými z řad stavebníků, kteří svěřené funkce vykonávali vedle svých zaměstnání. Svépomocná družstevní výstavba byla pro občany prakticky jednou z mála možností, jak získat v přiměřené době byt.

1. října 1959
První stavební bytové družstvo v okrese Břeclav

První stavební bytové družstvo v okrese Břeclav a jedno z prvních i v celém tehdejším Československu bylo založeno SBD občanů v Podivíně, které bylo ustaveno na členské schůzi dne 1. října 1959. V roce 1975 toto družstvo změnilo název na SBD Rovnost a rozhodnutím nadřízeného orgánů bylo pak k 31.12.1980 sloučeno se stavebním bytovým družstvem DYJE Břeclav.

rok 1999
40. výročí založení

Stavební bytové družstvo DYJE v Břeclavi si v roce 1999 připomnělo 40.výročí svého založení. Vzniklo 9.prosince 1959 jako Stavební bytové družstvo zaměstnanců dopravy, spojů a závodu Gumotex Břeclav a jeho dlouhý, ale výstižný název charakterizoval složení členské základny. Do roka od ustavení už bydlelo prvních 12 družstevníků ve dvou nových šestibytových domech v Poštorné, v dalším roce pak byla obydlena první svépomocná stavba čtyřbytovky na Bratislavské ul. V pátém roce po založení už členská základna dosáhla čísla 500.

počátek 70. let
Integrace malých bytových družstev

Počátkem 70. let došlo k vynucené integraci malých bytových družstev. Posledním integračním počinem bylo sloučení bytového družstva DYJE a Okresního výstavbového bytového družstva (OVBD) v roce 1982.

současnost
Bytové družstvo DYJE

Za dobu své existence budovalo bytové družstvo DYJE i se svými právními předchůdci bytové domy po celém okrese Břeclav a to z části svépomocí, převážně však dodavatelským způsobem. Největší soustředění družstevních domů ve správě bytového družstva DYJE je v Břeclavi a to především na sídlišti Na Valtické. Nejstarším sídlištěm je pak tzv. „Dubič" z poloviny 60 let. Různorodá je i skladba bytů. Zatímco bytové domy se 4 až 6 byty představují téměř 60 % všech domů, na druhé straně představují jen necelou pětinu celkového počtu bytů. Převážná většina bytů je v domech s více než dvaceti byty. Průměrný byt má dva pokoje s plochou cca 50 m2. Z hlediska stavební technologie převažují paneláky. V domech družstva v Břeclavi je téměř 3 tisíce bytů a bydlí v nich každý desátý občan Břeclavi. Druhá největší koncentrace družstevních bytů je pak v Podivíně – 197 bytů. V okolních vesnicích břeclavského regionu je téměř v každé vesnici minimálně jeden bytový dům.

Partneři

lama energy