P O Z V Á N K A

Představenstvo DYJE, stavebního bytového družstva v Břeclavi
svolává 83. shromáždění delegátů bytového družstva,
které se bude konat

v úterý 28. května 2024 v 16.00 hodin
v sále Školského úřadu v Břeclavi, 17. listopadu 1a

Program jednání shromáždění delegátů:

1. Zahájení a zjištění usnášení schopnosti.
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba členů mandátní a návrhové komise.
3. Zpráva představenstva o činnosti.
4. Zpráva kontrolní komise.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023, rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024.
6. Závěr.

 

V Břeclavi dne 13.5.2024
 
 Vít Klučka                                                      JUDr. Ladislav Kvasnička
místopředseda představenstva v.r.              předseda představenstva v.r.

Partneři

lama energy