P O Z V Á N K A

Představenstvo DYJE, stavebního bytového družstva, U Tržiště 814/2, Břeclav

svolává 82. shromáždění delegátů bytového družstva,
 které se bude konat  ve čtvrtek 8. června 2022 v 16.00 hodin, v sále Dělnického domu v Břeclavi, Žerotínova 2

 

 Program jednání shromáždění delegátů:
1. Zahájení a zjištění usnášení schopnosti.
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba členů mandátní a návrhové komise.
3. Zpráva představenstva o činnosti.
4. Zpráva kontrolní komise.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2022, rozdělení hosp. výsledku za rok 2022  a návrh rozpočtu na rok 2023.
6. Závěr.
           
V Břeclavi dne 22.5.2023
  Vít Klučka                                                                              JUDr. Ladislav Kvasnička
místopředseda představenstva v.r.                                  předseda představenstva v.r.
 
 

Partneři

lama energy