Aktuality

 

DYJE, stavební bytové družstvo,  U Tržiště 814/2, 690 02 Břeclav

 

  

P o z v á n k a

 

Představenstvo DYJE, stavebního bytového družstva v Břeclavi, svolává 81.shromáždění delegátů bytového družstva,

které se bude konat

ve čtvrtek 2. června 2022 v 16.00 hodin, v sále Dělnického domu v Břeclavi, Žerotínova 2

 

            Program jednání shromáždění delegátů:

 

            1. Zahájení a zjištění usnášení schopnosti.

            2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba členů mandátní a návrhové komise.

            3. Schválení novely stanov družstva.

            4. Zpráva představenstva o činnosti.

            5. Zpráva kontrolní komise.

            6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021, rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022.

            7. Závěr.

 V Břeclavi, dne 16.5.2022

 

                  Vít Klučka                                                                          JUDr. Ladislav Kvasnička

  místopředseda představenstva v.r.                                                předseda představenstva v.r.