Aktuality

P o z v á n k a

Představenstvo DYJE, stavební bytové družstvo v Břeclavi, U Tržiště 814/2, Břeclav svolává 78. shromáždění delegátů bytového družstva, které se bude konat

v úterý 28. května 2019 v 16.00 hodin v učebně č. 401 (3. poschodí) Domu školství v Břeclavi, ul. 17. listopadu

Program jednání shromáždění delegátů:

  1. Zahájení a zjištění usnášení schopnosti.
  2. Jmenovaní zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu, volba členů mandátní komise a návrhové komise.
  3. Zpráva představenstva o činnosti.
  4. Zpráva kontrolní komise.
  5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018, rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019.
  6.  Závěr.  

JUDr.Ladislav Kvasnička v.r., předseda představenstva                        Oldřiška Fischerová v.r., místopředseda představenstva 

V Břeclavi dne 10.5.2019